Menu Hledat

Výsadba stromů ve městě Hustopeče

 

   55990 55991

Předmětem projektu je výsadba celkem 53 ks vzrostlých stromů v intravilánu města Hustopeče:  5 ks stromů Quercus robur Fastigiata Koster v zelenám pásu areálu frekventovaného autobusového nádraží (parc. č. KN 1234/3 v k.ú. Hustopeče u Brna, označené č. 10) a 6 ks stromů Acer campestre Elsrijk do zálivů mezi parkovacími plochami blízkého veřejného parkoviště (parc. č. KN 1226/17 v k.ú. Hustopeče u Brna). Dalších 42 stromů (Quercus petrae Fastigiata 12 ks, Acer campestre cv. 13 ks, Crataegus laevigata "Pauls Scarlet" 10 ks,  Malus royalty 5 ks, Quercus rubra 1 ks, Prunus cerasifera nigra 1 ks )  je v plánu vysadit  v areálu kempu a restaurace Formanky. Zároveň budou k výsadbám pořízeny zavlažovací vaky.

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města Hustopeče. Odborný dozor během realizace projektu bude zajištěn prostřednictvím proškolených zaměstnanců Městské služby Hustopeče, organizační složka, která má ve správě veškerou městskou zeleň a disponuje potřebným vybavením i zkušenostmi. 

Přínosem výsadby bude zastínění exponovaných ploch, zlepšení mikroklimatu a životního prostředí, úprava veřejného prostranství.

Předpokládaný termín realizace projektu: září 2020. Datum bude aktualizováno dle dodávky stromů, epidemiologické situace a klimatických podmínek.


česky english deutsch