Výsadba stromů ve městě Hustopeče

64432

Předmětem projektu je výsadba celkem 53 ks vzrostlých stromů v intravilánu města Hustopeče - 5 dubů v zelenám pásu areálu frekventovaného autobusového nádraží a 6 javorů do zálivů mezi parkovacími plochami blízkého veřejného parkoviště. Dalších 42 stromů v různém druhovém složení bylo vysazeno  v areálu kempu a restaurace Formanky. Zároveň byly k výsadbám pořízeny zavlažovací vaky.

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města Hustopeče. Odborný dozor během realizace projektu zajišťovali  proškolení zaměstnanci Městských služeb Hustopeče.

Přínosem výsadby je zastínění exponovaných ploch, zlepšení mikroklimatu a životního prostředí a v neposlední řadě úprava veřejného prostranství.

Projekt byl realizován v průběhu měsíce listopadu 2020. 

https://www.hustopece.cz/2020/11/v-hustopecich-pribyla-vice-nez-padesatka-novych-stromu

65133

65134

65137