Zefektivnění vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a politiků města Hustopeče


Název projektu:
Zefektivnění vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a politiků města Hustopeče
Prioritní osa: 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Primární oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Registrační číslo: Prioritní osa:
CZ.1.04/4.1.01/69.00042
Zahájení realizace projektu:
01.11.2011
Datum ukončení realizace projektu: 31.10.2014
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 5.310.132,-


Projekt byl zaměřen na rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva města Hustopeče a zefektivnění vzdělávacího procesu.

Projekt podpořil 62 zaměstnanců (vedoucí odborů a referenti městského úřadu Hustopeče) a členů zastupitelstva města Hustopeče. Byl realizován po dobu 3 let, během nichž byla naplňována strategie “Efektivní veřejná správa a přátelské služby.”

Hlavním cílem projektu byl rozvoj cílové skupiny v potřebných oblastech a zefektivnění vzdělávání lidských zdrojů města Hustopeče, a to při využívání moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.

Průběh

Realizace projektu byla rozdělena do těchto klíčových aktivit:
- vzdělávání v oblasti: Komunikační a prezentační dovednosti
- vzdělávání v oblasti: Rozvoj lidských zdrojů
- vzdělávání v oblasti: Projektové řízení
- vzdělávání v oblasti: Právo a legislativa – veřejné zakázky
- vzdělávání v oblasti: Boj proti korupci

Výsledky

- 62 podpořených osob
- 660 úspěšných absolventů
- 2 nové produkty (metodická příručka, nový software)


5802