ZŠ Nádražní Hustopeče - přístavba školní jídelny

 

Název projektu:
ZŠ Nádražní Hustopeče - přístavba školní jídelny
Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč):
1 200 000,00

Jedná se o změnu dokončené stavby s nově navrhovanou přístavbou jídelny. Navržené stavební úpravy nemění účel užívání budovy, ale zajistí naopak možnost stravování žáků a pedagogického sboru (cca 40 pracovníků) přímo v budově školy, bez nutnosti denního docházení do jiného vzdáleného objektu.

 

Dodavatel byl vybrán na základě realizované veřejné zakázky a smlouva o dílo byly podepsaná 24.3.2023. Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23893173?backlink=yasbf

Přínos: menší zatížení omezené výdejní kapacity jídelny ZŠ Komenského, možnost jednoduššího vyřešení situací při dalších vládních opatřeních, umístění výdejny přímo v budově školy představuje časovou úsporu pro žáky i pedagogický sbor, snížení náročnosti na kapacity pedagogického sboru (pro přesuny dětí).