Burčákové slavnosti 2015

Název projektu
Burčákové slavnosti 2015
Rozhodnutí
RP/171/15
Uznatelné výdaje
pronájem stanů
tisk propagačních materiálů, inzerce, billboardy
honoráře účinkujícím
Výše dotace
100.000,- Kč
90%
Popis projektu Cílem projektu je především zvýšení turistické atraktivnosti města Hustopeče jako významného centra vinařství. Rozvoj cestovního ruchu a také propojení pěstování révy vinné a výroby vína s kulturou a cestovním ruchem. Důležité je i zapojení místních vinařů a vlastníků vinných sklepů do turistického ruchu.
Datum realizace 1.-3.10.2015
5928 5929