Burčákové slavnosti 2016

Název projektu
Burčákové slavnosti 2016
Rozhodnutí
RP/401/16
Uznatelné výdaje
Propagace
Honoráře účinkujícím
Výše dotace
100.000,- Kč
90%
Cíle projektu Cílem projektu je především zvýšení turistické atraktivnosti města Hustopeče jako významného centra vinařství. Rozvoj cestovního ruchu a také propojení pěstování révy vinné a výroby vína s kulturou a cestovním ruchem. Důležité je i zapojení místních vinařů a vlastníků vinných sklepů do turistického ruchu.
Datum realizace 29.9. - 1.10.2016
5928 5929