Burčákové slavnosti 2017

Název projektu
Burčákové slavnosti 2017
Rozhodnutí
RP/341/17
Uznatelné výdaje
Propagace
Honoráře účinkujícím
Výše dotace
100.000,- Kč
90%
Cíle projektu Cílem projektu je především zvýšení turistické atraktivnosti města Hustopeče jako významného centra vinařství. Rozvoj cestovního ruchu a také propojení pěstování révy vinné a výroby vína s kulturou a cestovním ruchem. Důležité je i zapojení místních vinařů a vlastníků vinných sklepů do turistického ruchu.
Datum realizace 5.-7.10.2017
5928 5929