České a moravské vinařství - 12. rok v EU

Název projektu
České a moravské vinařství - 12. rok v EU
Rozhodnutí
RP/189/16
Uznatelné výdaje
Propagace, tiskoviny (plakáty, pozvánky, katalogy)
Pronájem prostor pro konání výstavy
Výše dotace
20.000,- Kč
50%
Cíle projektu Zajištění realizace soutěžní přehlídky vín "O hustopečskou pečeť", jejímž cílem je podpora vinařství a vinohradnictví v Hustopečích a celém Jihomoravském kraji. Dále propagace vinařství, zkvalitnění marketingové strategie a podpora rozvoje turistiky v oblasti vinařství a vinohradnictví.
Datum realizace 16.4.2016
5928 5929