Diváky

Schválené zadání územního plánu Diváky Schváleno 13.06.2022
Zadání územního plánu Diváky (PDF 418kB)
DIVÁKY- Zpráva o uplatňování územního plánu v období 2012 - 2016
Upravená zpráva o uplatňování územního plánu Diváky (PDF 150kB)
Schválena 19.12.2016
Územní plán Diváky Schváleno 2012
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 250kB)
1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (PDF 1300kB)
2. HLAVNÍ VÝKRES – KONCEPCE USPŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ OBCE (PDF 2400kB)
3. HLAVNÍ VÝKRES – KONCEPCE DOPRAVY (PDF 1450kB)
4. HLAVNÍ VÝKRES – ENERGETIKA A SPOJE (PDF 1450kB)
5. HLAVNÍ VÝKRES – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (PDF 1450kB)
6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A OPATŘENÍ (PDF 1400kB)
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 250kB)
01. ŠIRŠÍ VZTAHY (PDF 8150kB)
02. KOORDINAČNÍ VÝKRES (PDF 2900kB)
03. KOORDINAČNÍ VÝKRES - VÝŘEZ (PDF 1250kB)
04. VÝKRES ZÁBORŮ (PDF 1600kB)
Opatření obecné povahy (PDF 1100kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Diváky (PDF 50kB)