Menu Hledat

Formuláře

Formuláře pro podnikatele dle z. č. 455/1991 Sb. 
Jednotný registrační formulář pro živnostenské podnikatele [www]
Formuláře pro podnikatele dle z. č. 252/1997 Sb.
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (fyzická osoba) [www]
Oznámení změny nebo zániku skutečností vedených v evidenci zem. podnikatele (FO i PO) [PDF 132kB]
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikate (fyzická osoba) [RTF 56kB]
Oznámení právního nástupce o pokračování v podnikání [RTF 179kB]
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele (právnická osoba) [www]
Příloha k žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele (PO – statutární orgán) [RTF 88kB]
Příloha k žádosti o zápis do evidence zem. podnikatele (zahraniční PO – organizační složka) [RTF 76kB]
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikate (právnická osoba) [RTF 55kB]

Informace

Živnostenský rejstřík              [www]

česky english deutsch