Hustopečský Slunovrat 2019

Název projektu
Hustopečský Slunovrat 2019
Rozhodnutí
RP/254/19
Uznatelné výdaje

Propagace akce, Odměna účinkujícím, Pronájem prostor pro konání akce

Výše dotace
20.000,- Kč
90 %
Cíle projektu

Organizací Hustopečského Slunovratu sleduje žadatel podporu vinařství a vinohradnictví v Hustopečích. Dalšími cíli je propagace vinařství, zkvalitnění marketingové strategie a podpora rozvoje turistiky v oblasti vinařství a vinohradnictví.

Datum realizace 21.6.2019
5928 5929