Hustopečský Slunovrat 2023

Název projektu
Hustopečský Slunovrat s vínem 2023
Rozhodnutí
RP/318/23
Uznatelné výdaje

Propagace akce, Odměna účinkujícím, Pronájem prostor pro konání akce

Výše dotace
20.000,- Kč
70 %
Cíle projektu

Organizací Hustopečského Slunovratu sleduje žadatel podporu vinařství a vinohradnictví v Hustopečích. Dalšími cíli je propagace vinařství, zkvalitnění marketingové strategie a podpora rozvoje turistiky v oblasti vinařství a vinohradnictví.

Datum realizace 23.6.2023
5928