Křepice

Změna č. 2 územního plánu Křepice návrh 09/2023
pro veřejné projednání
Textová část (PDF 1150kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 735kB)
Grafická část
1 Výkres základního členění území (PDF 1442kB)
2 Hlavní výkres (PDF 1656kB)
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1172kB)
4 Koordinační výkres (PDF 4849kB)
6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1440kB)
7 Výkres širších vztahů (PDF 33672kB)

Územní plán Křepice - právní stav po změně č. 1
2017
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 200kB)
  1 Výkres základního členění území (PDF 500kB)
  2 Hlavní výkres (PDF 1400kB)
  3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 1550kB)
  4 Koordinační výkres (PDF 2100kB)
Změna č. 1 územního plánu Křepice září 2017
Textová část (PDF 500kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 200kB)
Grafická část
  1.Výkres základního členění území (PDF 250kB)
  2.Hlavní výkres (PDF 250kB)
  3.Výkres veřejně prospěšných staveb (PDF 300kB)
  4.Koordinační výkres (PDF 1300kB)
  6.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1100kB)
  7.Výkres širších vztahů (PDF 2050kB)
Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Křepice (PDF 150kB)
Územní plán Křepice
2010
TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (PDF 400kB)
GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
  1 Výkres základního členění území (PDF 3100kB)
  2 Hlavní výkres (PDF 3850kB)
  3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 3750kB)
  4 Koordinační výkres (PDF 4700kB)
  5 Koordinační výkres - detail obce (PDF 3500kB)
  6 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 4100kB)
  7 Výkres širších vztahů (PDF 6350kB)
Opatření obecné povahy (PDF 12000kB)
Registrační list (PDF 400kB)
Oznámení o vydání územního plánu Křepice (PDF 300kB)

Zpráva o uplatňování územního plánu Křepice v období 10/2010 - 5/2014 (schválena 16. července 2014) (PDF 200kB)
Příloha č. 1 (Vyhodnocení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Křepice) (PDF 100kB)