Morkůvky

Schválené zadání územního plánu Morkůvky
Textová část (PDF 454kB)
Územní plán Morkůvky Schváleno 2011
OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU:
A.TEXTOVÁ ČÁST ÚP (PDF 360kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP:
I.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (PDF 1760kB)
I.2 HLAVNÍ VÝKRES (PDF 2970kB)
I.3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA, ENERGETIKA A VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (PDF 1670kB)
I.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (PDF 1300kB)
I.5 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ (PDF 880kB)
OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:
A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVDODNĚNÍ ÚP (PDF 440kB)
B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP:
II.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES (PDF 4640kB)
II.2 KOORDINAČNÍ VÝKRES-VÝŘEZ (PDF 3150kB)
II.3 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 1610kB)
II.4 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU (PDF 2500kB)
Opatření obecné povahy (PDF 8450kB)
Registrační list (PDF 30kB)
Oznámení o vydání Územního plánu Morkůvky (PDF 600kB)

Zpráva o uplatňování územního plánu Morkůvky v období 11/2011 - 10/2015 (schválena 25. listopadu 2015) (PDF 100kB)