O Hustopečeskou pečeť, košt vín

Název projektu
O Hustopečskou pečeť, košt vín
Rozhodnutí
RP/327/22
Uznatelné výdaje
Propagace akce
Pronájem prostor pro konání akce
Výše dotace
20.000,- Kč
50%
Cíle projektu Zajištění realizace soutěžní přehlídky vín "O hustopečskou pečeť", jejímž cílem je podpora vinařství a vinohradnictví v Hustopečích a celém Jihomoravském kraji. Dále propagace vinařství, zkvalitnění marketingové strategie a podpora rozvoje turistiky v oblasti vinařství a vinohradnictví.
Datum realizace 30.4.2022
5928