Oslava svatomartinských vín a husí 2021

Název projektu
Oslava svatomartinských vín a husí 2021
Rozhodnutí
RP/491/21
Uznatelné výdaje

Pronájem prostor
Propagace
Odměny účinkujícím

Výše dotace
50.000,- Kč
90%
Cíle projektu Cílem projektu je pokračování v tradici spojené se dnem Svatého Martina. Touto akcí se město Hustopeče snaží podpořit vinaře a seznámit širokou veřejnost se zdejším vinařstvím a vinohradnictvím. Cílem akce je propagovat prodej Svatomartinského vína a zvýšit povědomí o těchto vínech.  
Datum realizace 13.11.2021
5930