Světový duel vín 2016

Název projektu
Světový duel vín2016
Rozhodnutí
RP/207/16
Uznatelné výdaje

Katalog, plakáty, billboardy
Prezentace v tisku,rozhlase, televizi
Pronájem prostor pro konání výstavy

Výše dotace
150.000,- Kč
50%
Cíle projektu Projekt přispěje k propagaci českého a moravského vinařství a vinohradnictví, které každoročně dosahuje úspěchů v mezinárodním měřítku a dokumentuje tak trvale vzrůstající úroveň. Pro další profesní růst je nutné sledovat rrendy v oboru a porovnávat výsledný produkt v rámci Evropy i světa.
Datum realizace 19.11.2016

  5927 5929