Světový duel vín 2022

Název projektu
Světový duel vín 2022
Rozhodnutí
RP/335/22
Uznatelné výdaje

Propagace (
Pronájem prostor pro konání výstavy

Výše dotace
150.000,- Kč
50%
Cíle projektu Projekt přispěje k propagaci českého a moravského vinařství a vinohradnictví, které každoročně dosahuje úspěchů v mezinárodním měřítku a dokumentuje tak trvale vzrůstající úroveň. Pro další profesní růst je nutné sledovat trendy v oboru a porovnávat výsledný produkt v rámci Evropy i světa.
Datum realizace 19.11.2022

  5927