Světový duel vín 2023

Název projektu
Světový duel vín 2023
Rozhodnutí
RP/122/23
Uznatelné výdaje

Propagace
Pronájem prostor pro konání výstavy

Výše dotace
140.000,- Kč
50%
Cíle projektu Projekt přispěje k propagaci českého a moravského vinařství a vinohradnictví, které každoročně dosahuje úspěchů v mezinárodním měřítku a dokumentuje tak trvale vzrůstající úroveň. Pro další profesní růst je nutné sledovat trendy v oboru a porovnávat výsledný produkt v rámci Evropy i světa.
Datum realizace 18.11.2023

  5927