Menu Hledat

Územně analytické podklady

INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE
Informace o technické infrastruktuře jsou ZDE .
NÁVRH ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2020
Návrh je dostupný ZDE .
ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2016

Územně analytické podklady (ÚAP) obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (“limity využití území”), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (“rozbor udržitelného rozvoje území”).

Výchozím bodem k tvorbě ÚAP je shromáždění informací (jevů) o území. Minimální obsah je dán vyhláškou č. 500/2006 Sb., v platném znění.

Územně analytické podklady, které jsou zveřejněny níže, jsou zpracovány pro správní obvod obce s rozšířenou působností Hustopeče. K tvorbě ÚAP byla využita technologie geografického informačního systému (GIS). Jejich první zpracování proběhlo v roce 2008.

I. Rozbor udržitelného rozvoje území
Textová část (PDF 450kB)
K1 Základní mapa SO ORP Hustopeče (PDF 20200kB)
K2 Horninové prostředí a geologie (PDF 750kB)
K3 Vodní režim (PDF 950kB)
K4 Hygiena životního prostředí (PDF 750kB)
K5 Ochrana přírody a krajiny (PDF 700kB)
K6 Zemědělský půdní fond a lesy (PDF 110)
K7a Dopravní infrastruktura (PDF 950kB)
K7b Technická infrastruktura (PDF 900kB)
K8 Kulturní hodnoty (PDF 7500kB)
K9 Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj (PDF 900kB)
II. Údaje o jednotlivých obcích
Boleradice (PDF 100kB)
Borkovany (PDF 100kB)
Bořetice (PDF 100kB)
Brumovice (PDF 100kB)
Diváky (PDF 100kB)
Horní Bojanovice (PDF 100kB)
Hustopeče (PDF 100kB)
Kašnice (PDF 100kB)
Klobouky u Brna (PDF 100kB)
Kobylí (PDF 100kB)
Krumvíř (PDF 100kB)
Křepice (PDF 100kB)
Kurdějov (PDF 100kB)
Morkůvky (PDF 100kB)
Němčičky (PDF 100kB)
Nikolčice (PDF 100kB)
Popice (PDF 100kB)
Pouzdřany (PDF 100kB)
Starovice (PDF 100kB)
Starovičky (PDF 100kB)
Strachotín (PDF 100kB)
Šakvice (PDF 100kB)
Šitbořice (PDF 100kB)
Uherčice (PDF 100kB)
Velké Hostěrádky (PDF 100kB)
Velké Němčice (PDF 100kB)
Velké Pavlovice (PDF 100kB)
Vrbice (PDF 100kB)
III. Grafická část
Výkres hodnot území (PDF 42800kB)
Výkres limitů využití území (PDF 13550kB)
Výkres záměrů na provedení změny v území (PDF 3300kB)
Výkres problémů k řešení v ÚPD (PDF 1450kB)
Pasport
Pasport - pro poskytnutí nových údajů (DOC 50kB)
Pasport-včetně III. oddílu - pro potvrzení údajů již předaných (DOC 50kB)
česky english deutsch