Menu Hledat

Vrbice

Návrh změny č. 1 Územního plánu Vrbice
listopad 2019
pro veřejné projednání
I Textová část (PDF 400kB)
Textová část  - s vyznačením úprav (PDF 400kB)
Grafická část
  I.1 Výkres základního členění území (PDF 600kB)
  I.2 Hlavní výkres (PDF 1200kB)
  I.3A Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 700kB)
  I.3B Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, el. komunikace (PDF 600kB)
  I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 750kB)
  II.1 Koordinační výkres (PDF 1800kB)
  II.2 Koordinační výkres - výřez zastavěného území a navazujícího území (PDF 1650kB)
  II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 1100kB)
  II.4 Výkres širších vztahů (PDF 750kB)
Návrh změny č. 1 Územního plánu Vrbice
prosinec 2017
pro společné projednání
I Textová část (PDF 250kB)
Grafická část
  I.1 Výkres základního členění území (PDF 550kB)
  I.2 Hlavní výkres (PDF 1200kB)
  I.3A Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 700kB)
  I.3B Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, el. komunikace (PDF 600kB)
  I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 750kB)
  II.1 Koordinační výkres (PDF 1800kB)
  II.2 Koordinační výkres - výřez zastavěného území a navazujícího území (PDF 2400kB)
  II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 1050kB)
  II.4 Výkres širších vztahů (PDF 750kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu v období 2012-2016
srpen 2017
Zpráva o uplatňování územního plánu Vrbice - upravený návrh
(PDF 200kB)
(obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny územního plánu)
Územní plán Vrbice
2012
I Textová část (PDF 750kB)
Grafická část
I.1 Výkres základního členění území (PDF 650kB)
I.2 Hlavní výkres (PDF 1300kB)
I.3A Hlavní výkres - technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 800kB)
I.3B Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika, el. komunikace (PDF 700kB)
I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 900kB)
Textová část odůvodnění územního plánu (PDF 750kB)
II.1 Koordinační výkres (PDF 1500kB)
II.2 Koordinační výkres - výřez zastavěného území a navazujícího území (PDF 1500kB)
II.3 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL (PDF 900kB)
II.4 Výkres širších vztahů (PDF 1400kB)
Opatření obecné povahy (PDF 2200kB)
Oznámení o vydání územního plánu Vrbice (PDF 50kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Územní studie "Na Stráži"- Vrbice
2019
Textová část (PDF 150kB)
B.1. Výkres širších vztahů (PDF 1600kB)
B.2. Návrh urbanistické koncepce (PDF 550kB)
B.3. Návrh regulačních prvků (PDF 200kB)
B.4. Stávající stav - řešení sklepních štítů (PDF 900kB)
Příloha návrhu urbanistické koncepce - ortofoto (PDF 400kB)
Registrační list (PDF 50kB)
česky english deutsch