Brumovice

Úplné znění po změně č. 1 Územního plánu Brumovice Účinnost od 21.6.2018
Textová část (PDF 500kB)
I.01 Výkres základního členění území (PDF 600kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1250kB)
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 900kB)
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje (PDF 600kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 650kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 550kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 1600kB)
Změna č. 1 Územního plánu Brumovice Účinnost od 21.6.2018
Opatření obecné povahy (Textová část) (PDF 1350kB)
Srovnávací text (PDF 600kB)
I.01 Výkres základního členění území (PDF 200kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 250kB)
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 250kB)
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje (PDF 250kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 250kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 200kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 700kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 200kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu Brumovice v období 2014-2016
Upravená zpráva o uplatňování územního plánu Brumovice (PDF 200kB)
Schválena 13.12.2016
Územní plán Brumovice Účinnost od 3.7.2014
I.01 Výkres základního členění území (PDF 850kB)
I.02 Hlavní výkres (PDF 1550kB)
I.03 Hlavní výkres - Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 1200kB)
I.04 Hlavní výkres - Energetika a spoje (PDF 950kB)
I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 950kB)
I.06 Výkres etapizace (PDF 900kB)
II.01 Koordinační výkres (PDF 1950kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 8100kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1100kB)
Registrační list (PDF 50kB)
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (PDF 2600kB)
Oznámení o vydání územního plánu Brumovice (PDF 50kB)