Popice

Úplné znění po změně č. 3 územního plánu Popice Účinnost od
30. 11. 2022
Textová část (PDF 445kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
II.01B - Základní členění území (PDF 3800kB)
II.02B - Hlavní výkres (PDF 5344kB)
II.03B - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 3493kB)
II.01D - Koordinační výkres
(PDF 7376kB)
Změna č. 3 územního plánu Popice
I - Textová část (PDF 1750kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
II.01B - Základní členění území (PDF 3641kB)
II.02B - Hlavní výkres (PDF 4827kB)
II.03B - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 3861kB)
II.01D - Koordinační výkres (PDF 7401kB)
II.02D - Širší vztahy (PDF 2682kB)
II.04D - Výkres předpokládaného záboru ZPF a PUPFL (PDF 6016kB)
Zpráva o uplatňování územního plánu Popice v období 2013-2018
Schválena 26.6.2019
Upravená Zpráva o uplatňování Územního plánu Popice ... (PDF 250kB)

(obsahuje pokyny pro zpracování Změny č. 3 územního plánu Popice)

Popice - Právní stav po změně č. 2 územního plánu Vytvořeno 2016
Textová část (PDF 500kB)
Výkres základního členění území (PDF 2350kB)
Hlavní výkres (PDF 3850kB)
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 3150kB)
Koordinační výkres (PDF 4550kB)
Detail hlavního výkresu - výřez - energetika a spoje (PDF 1000kB)
Detail hlavního výkresu - výřez - vodní hospodářství (PDF 5950kB)
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 3600kB)
Změna č. 2 územního plánu Popice Schváleno 2015
Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu Popice (PDF 100kB)
Změna č. 1 územního plánu Popice Schváleno 2012
TEXTOVÁ ČÁST
  Titulní blok (PDF 400kB)
  I - Změna ÚP č. 1 (PDF 250kB)
  II - Oduvodnění změny ÚP č. 1 (PDF 350kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
  1a - Výkres základního členění (PDF 350kB)
  1b - Hlavní výkres (PDF 700kB)
  2a - Koordinační výkres (PDF 900kB)
  2c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 450kB)
Opatření obecné povahy (PDF 350kB)
Opatření obecné povahy - příloha č. 2 (PDF 50kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Územní plán Popice Schváleno 2008
Oznámení o vydání územního plánu Popice (PDF 50kB)
Územní studie Popice lokalita A1, A2, B 2018
A. Textová část (PDF 250kB)
B. Fotodokumentace (PDF 1950kB)
C. Výkresová část
1 Širší vztahy - schema (PDF 200kB)
2 Hlavní výkres varianta - A (PDF 500kB)
3 Hlavní výkres varianta - B (PDF 500kB)
4 Technická infrastruktura (PDF 400kB)
Územní studie - Penzion u vinařského dvora Žídek 2013
Průvodní zpráva (PDF 350kB)
Širší vztahy (PDF 350kB)
Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 250kB)
Návrh regulačních prvků (PDF 750kB)
Výkres dopravy a technické infrastruktury (PDF 250kB)
Vizualizace (PDF 2250kB)