Formuláře - správní činnosti

Cestovní doklady
Žádost o poskytnutí údajů z evidence CD [DOC 11kB]
Ohlášení ztráty cestovního dokladu [DOC 35kB]


Občanské průkazy
Žádost o poskytnutí údajů z evidence OP [DOC 31kB]
Ohlášení ztráty, odcizení, zničení, zneužití OP [DOCX34kB]
Ohlášení poškození OP [DOCX20kB]


Evidence obyvatel
Žádost o vítání občánků
[DOC 36kB]
Žádost o zrušení místa trvalého pobytu [DOC 42kB]
Žádost o poskytnutí údajů z ISEO [PDF 189kB]
Hlášení adresy pro doručování [DOC125kB]


Matrika
Dotazník k uzavření manželství [RTF 210kB]
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení [RTF 26kB]
Žádost o vyšší ověření matričního dokladu [RTF 57kB]
Žádost o vydání matričního dokladu [RTF 34kB]
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství
[RTF 16kB]
Žádost o změnu jména / příjmení pro nezletilého [RTF 28kB]
Žádost o změnu jména / příjmení pro zletilého [RTF 28kB]