Formuláře - správní činnosti

Cestovní doklady
Žádost o poskytnutí údajů z evidence CD [DOC 11kB]
Ohlášení ztráty cestovního dokladu [DOC 35kB]


Občanské průkazy
Žádost o poskytnutí údajů z evidence OP [DOC 31kB]
Ohlášení ztráty, odcizení, zničení, zneužití OP [DOCX 34kB]
Ohlášení poškození OP [DOCX 20kB]


Evidence obyvatel
Plná moc [DOC 20kB]
Žádost o zrušení místa trvalého pobytu [DOC 37kB]
Žádost o vystavení potvrzení o čísle popisném [DOC 26kB]
Žádost o vystavení potvrzení o trvalém pobytu [DOC 26kB]
Žádost o poskytnutí údajů z ISEO [editPDF 0.18MB]
Žádost o zprostředkování kontaktu [editPDF 0.20MB]
Hlášení adresy pro doručování [RTF 0.51MB]
Žádost o osvědčení RČ [editPDF 0.65MB]
Žádost o ověření RČ [editPDF 0.63MB]
Žádost o potvrzení změny RČ [editPDF 0.67MB]


Matrika
Dotazník k uzavření manželství [RTF 71kB]
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení [RTF 36kB]
Prohlášení o druhém jméně pro nezletilého [RTF 50kB]
Prohlášení o druhém jméně nebo o české podobě jména již zapsaného u osoby zletilé [RTF 49kB]
Žádost o vyšší ověření matričního dokladu [RTF 42kB]
Žádost o povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu [RTF 48kB]
Žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě a mimo stanovenou dobu [RTF 56kB]
Žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoliv vhodném místě [RTF 54kB]
Žádost o vydání matričního dokladu [RTF 73kB]
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření církevního sňatku [RTF 61kB]
Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin [RTF 59kB]
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství [RTF 69kB]
Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství [RTF 43kB]
Žádost  o vystavení lustračního osvědčení [RTF 37kB]
Žádost o změnu jména / příjmení pro nezletilého [RTF 38kB]
Žádost o změnu jména / příjmení pro zletilého [RTF 37kB]