Formuláře a informace

Formuláře
Ohlášení místního poplatku z pobytu PDF [197kB]
DOC [31kB]
Ohlášení k nemovitosti bez trvalého pobytu DOCx [15kB]
Ohlašovací povinnost - cizinci DOC [33kB]
Ohlášení místního poplatku z užívání veřejného prostranství [PDF 193kB]
[DOC 31kB]
Přiznání místního poplatku ze psů [PDF 64kB]
[DOC 34kB]
Přiznání místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů DOC [37kB]
Žádost o osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
DOC [27kB]
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče
Příloha - žádost
[PDF 234kB]
[RTF 98kB]
Zásady pro poskytování darů z rozpočtu města Hustopeče
Příloha - žádost
[PDF 231kB]
[RTF 98kB]
Žádost pro poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče [PDF 190kB]
Žádost por poskytování darů z rozpočtu města Hustopeče [PDF 258kB]
[RTF 115kB]
Vyúčtování dotace z rozpočtu Města Hustopeče [RTF 78kB]
Informace
Vyúčtování veřejné sbírky na vybudování pomníku T.G. Masarykovi v Hustopečích [PDF 53kB]