Formuláře

Sociálně-právní ochrana dětí - Dokumenty
Informativní leták - děti (PDF 0,38 MB)
Informativní leták - rodiny (PDF 0,37 MB)
Informativní leták - náhradní rodinná péče (PDF 0,38 MB)
Oprávnění pracovníka sociálně-právní ochrany dětí (PDF 0,25 MB)
Cílová skupina (PDF 0,22 MB)
Zásady práce (PDF 0,21 MB)
Často kladené dotazy (PDF 0,22 MB)
Postup při podávání a vyřizování stížností (PDF 0,2 MB)
Základní legislativa (PDF 0,21 MB)
Spolupracující organizace (PDF 0,49 MB)
Ohlašovací povinnost (PDF 0,23 MB)
Standardy kvality SPOD (PDF 0,30 MB)
Adresář dostupných služeb (PDF 0,92 MB)
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb (PDF 0,55 MB)


Sociálně-právní ochrana dětí - Formuláře
Návrh na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matky RTF (0,37MB)
Návrh na svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče RTF (0,41MB)
Návrh na rozvod manželství RTF (0,37MB)
Návrh soudu na ustanovení poručníka RTF (0,37MB)
Návrh na zvýšení – snížení výživného RTF (0,47MB)
Návrh schválení PJ RTF (0,47MB)
Návrh na úpravu styku s dítětem RTF (0,54MB)
Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti na dobu před a po rozvodu RTF (0,47MB)
Návrh na svěření nezletilého dítěte do výchovy jiné osoby RTF (0,38MB)
Žaloba na popření otcovství manžele matky RTF (0,39MB)
Žaloba na určení otcovství RTF (0,37MB)
Návrh žaloby na výživné rozvedeného manžela RTF (0,37MB)
Návrh – univerzální formulář RTF (0,49MB)
Návrh na omezení svéprávnosti RTF (0,52MB)
Návrh matky/otce na změnu úpravy rodičovské odpovědnosti RTF (0,39MB)
Návrh na ustanovení opatrovníka podle § 465 o.z. RTF (0,53MB)


Městské byty - Dokumenty a formuláře
Žádost o městský byt (DOC 0,64 MB)
Pravidla pro přidělení startovacích bytů na adrese Svat. Čecha 1 a 3, Hustopeče (PDF 1,1 MB)