Informace - správní činnosti

Objednávkový systém
Monitor přepážek
Ověření platnosti občanského průkazu a cestovního pasu
Stav vyřízení dokladůCestovní doklady
Cestování do některých států mimo EU na občanský průkaz [DOC 25kB]
Doklady potřebné k vydání CD [DOC 32kB]
Poskytování údajů z evidence cestovních dokladů [DOC 30kB]
Správní poplatky za vydání cestovních dokladů [DOC 46kB]
Potřebujete vycestovat mimo území ČR [DOC 32kB]
Možnost získat informaci o tom, že doklad je již vyroben [DOC 30kB]
Vydávání cestovních pasů ve ZKRÁCENÉ lhůtě [DOC   29kB]
Úřední hodiny pracoviště MVČR pro výdej cestovních pasů ve zkrácené lhůtě [DOC  13kB]


Občanské průkazy
Cestování do některých států mimo EU na platný občanský průkaz [DOC 25kB]
Byl Vám odcizen Váš občanský průkaz nebo jste ho ztratili [DOC 36kB]
Poskytování údajů z evidence občanských průkazů [DOC 15kB]
Skončila Vám platnost občanského průkazu [DOC 45kB]
Správní poplatky za vydání OP v BĚŽNÉ lhůtě [DOC 14kB]
Správní poplatky za vydání OP ve ZKRÁCENÉ lhůtě [DOC   44kB]
Změnily se Vám povinné údaje zapisované do OP [DOC 38kB]
Vydávání OP s biometrickými údaji  [DOC   34kB]
Možnost získat informaci o tom, že doklad je již vyroben [DOC   30kB]
Vydávání občanských průkazů ve ZKRÁCENÉ lhůtě [DOC   14kB]
Žádáte o vydání občanského průkazu PŘED dovršením 15 let [DOC 28kB]
Žádáte o vydání občanského průkazu PO dovršení 15 let [DOC 17kB]
Úřední hodiny pracoviště MVČR pro výdej OP ve zkrácené lhůtě [DOC 13kB]


Evidence obyvatel
Narodilo se Vám dítě
[DOC 23kB]
Doručovací adresy
[RTF 8kB]
Hlášení pobytu cizinců
[RTF 11kB]
Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
[RTF 33kB]
Správní poplatky na úsek evidence obyvatel
[RTF 9kB]
Trvalý pobyt občana, změna místa TP
[RTF 18kB]
Ukončení trvalého pobytu na území ČR
[RTF 6kB]
Úřední adresa ohlašovny
[RTF 5kB]
Zprostředkování kontaktu
[RTF 21kB]
Zrušení trvalého pobytu
[RTF 13kB]
Změnil jsem adresu TP - kam hlásit změnu
[PDF 278kB]


Matrika, ověřování
Chcete uzavřít manželství
[DOC 24kB]
Informace o listinách, u kterých se neprovede VIDIMACE
[DOC 36kB]
Informace o případech, kdy se neprovede LEGALIZACE [DOC 29kB]
Informace snoubencům ke svatebním obřadům [DOC 38kB]
Matriční doklad pro použití v cizině [DOC 20kB]
Narodilo se Vám dítě [DOC 23kB]
Potřebujete vystavit matriční doklad - duplikát [DOC 20kB]
Potřebujete vystavit úmrtní list zemřelého [DOC 19kB]
Potřebujete vystavit vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině [DOC 20kB]
Potvrzení o údajích v matrice - sbírce listin [DOC 19kB]


CzechPOINT
Rejstřík trestů [PDF 116kB]
Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Seznam kvalifikovaných dodavatelů, Katastr nemovitostí, Insolvenční rejstřík [PDF 81kB]
Bodové hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů [PDF 77kB]
Správní poplatky [PDF 79kB]
Datové schránky a konverze dokumentů [PDF 96kB]
Kdy se neprovede konverze dokumentu [PDF 69kB]
www.czechpoint.cz

Formuláře žádostí a podání, které nejsou zveřejněny na těchto internetových stránkách je nutno si vyzvednout přímo na příslušném odboru Městského úřadu Hustopeče.